پنجشنبه, 31 خرداد 1397

صبح آزادی را شبانه توقیف کردند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ساعاتی پیش، خارج از ساعت اداری و شبانه، پیک مرگ ارشاد، با نامه ای مهر و موم شده و ممهور به مهر محرمانه، وارد دفتر " صبح آزادی" شده و ابلاغ غیرقانونی لغو امتیاز نشریه " صبح آزادی " را تحویل می دهد!

نمی دانم، این آقایان از قانون هیچ می دانند، شما حکم اعدام یک نشریه را با مهر محرمانه ابلاغ می کنید! این یعنی بمیرید و دم نزنید! اگر نامه طبقه بندی محرمانه دارد چرا از اداره دولتی خارج و تحویل بخش خصوصی می شود؟ این جرم است و قابل پیگرد!

اگر محرمانه نیست و از مهر محرمانه برای ارعاب سوء استفاده شده است، جرم دیگری است که با این مانورها می خواهید مردم را بفریبید که دم نزنند! و قابل پیگرد قانونی است، سوء استفاده از مهر محرمانه و فریب مردم و شاید تهدید!

می گویند چندی پیش به چاپخانه و موزع نشریه تذکر داده بودند که نشریه شماره 12 به دلیل چاپ عکس هاشمی رفسنجانی روی جلد منتشر نشود!!

ببینید کار به کجا رسیده است، ...  ظاهراً به انتها ....!

آری صبح آزادی را به مسلخ شب بردند و سر بریدند!

1390/7/27   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart