چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دومین روز اعتصاب غذای پالیزدار

نامه الکترونیک چاپ PDF

پالیزدار در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود دست به اعتصاب غذا زد، جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی که علاوه بر مشکلات تنفسی، عارضه قلبی دارد و قرار بود 8 آبان ماه تحت عمل جراحی قلب باز قرار گیرد، و از سوی دیگر ترکش نزدیک نخاع وی او را سخت آزار می دهد، علی رغم نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، بازداشت شد.

او در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود از دیروز در اعتصاب غذا و روزه بسر می برد، از مسئولین قضایی می خواهیم به حبس غیرقانونی وی پایان دهند و نگذارند جانباز جنگ تحمیلی، که از هورالعظیم و خیبر جان سالم بدر برده است در سنگر اوین به شهادت برسد!

1390/7/27   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart