پنجشنبه, 27 مهر 1396

پالیزدار دستگیر شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

دقایقی پیش حاج عباس پالیزدار، بسیجی خیبر و افشاگر مفاسد اقتصادی، علی رغم بیماری قلبی و داشتن گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر،دستگیر شد.

صدای محزون و بغض آلود فرزندش، پشت تلفن قلبم را به درد آورد، نمی دانم تا کجا بسیجیان صبر می کنند، کجایید خیبریون، کجایید بدریون، کجایید بچه های والفجر و کربلای چهار! امروز کربلای چهار دیگری است، در مقابل چشمان ما برادر بسیجی ما را به جرم مبارزه با فساد به زندان می افکنند!

خاک مرگ و ذلت بر سرتان ریخته اند، تف بر شما که همه آن روزها را فراموش کرده اید و در خدمت اربابان زر و زور و تزویر درآمده اید، برای یک لقمه نان و یک جرعه ساندیس، شرافتتان را فروخته اید!

باز هم باید گفت: " بسیجی واقعی، همت بود و باکری! "

امیدوارم هر چه زودتر این بسیجی جانباز بیمار به خانه و کاشانه برگردد و این ننگ از دامن نظام پاک شود، هر روز  انفرادی سلطان شکر که پرونده مفاسد اقتصادی داشت، به دستور رهبری ده روز محاسبه و او آزاد شد! اما انفرادی افشاگر مفاسد اقتصادی، ده روز محاسبه نمی شود و باید به حبس رود!

با این روش می خواهید فساد ریشه کن شود؟ حاشا و کلا....

1390/7/25 ساعت 24

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart