سه شنبه, 26 تیر 1397

دیدار با همبند عزیز، پیمان عارف!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهارشنبه شب به اتفاق شهپر و نورمحمدی به دیدار پیمان عزیز رفتیم، آزادی اش از بند 350 و ورودش را به بند عمومی ایران خوش آمد گفتم، وقتی به کوچه آنها رسیدیم، مردی دیدیم که برای تسکین درد تازیانه کمی خمیده راه می رفت، در کوچه با او خوش و بش کردیم، هنگام احوالپرسی فقط گفت:" مراقب باشید دستتان به جای تازیانه ها نخورد! "

او به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود، اما بر او حد جاری کردند! از اجرای ناعادلانه این حکم ناعادلانه می نالید، و البته فی المجلس شکایت کرده بود و باید دادیار اجرای احکام را حد زنند - اگر عدالتی برقرار باشد! - ما تا اجرای حد بر این دادیار متخلف ایستاده ایم و به کمتر از اجرای حد رضایت نمی دهیم.

پیمان جان؛ همه هم بند هایت آماده اند تا دادیار را قصاص کنند، اگر کسی که تو را حد زد با نقاب بود، من آماده ام تا بدون نقاب و با افتخار او را قصاص کنم!

قامت استوار بدار، سحر نزدیک است، آن کسی که تو به خاطرش حد خوردی، دیری نمی پاید که ملت او را به خاطر اهانت ها ، دروغ ها و مسائل مالی اش او را محاکمه کند!  سرافراز و سبز بمان!

1390/7/22  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart