جمعه, 04 خرداد 1397

رهبر: هر روز سلول انفرادی حداقل ده روز بازداشت باید محسوب گردد

نامه الکترونیک چاپ PDF

سالها پیش(1373) متهم ردیف اول پرونده سلطان شکر ایران - که مستظهر به بیت بزرگان بود - در نامه ای به رهبری از شرایط زندان و شکنجه و انفرادی شکایت می کند و در پاسخ او دفتر رهبری به قوه قضاییه می نویسد:

....................................................................................

به استحضار مقام معظم رهبری رسید، معظم له مقرر فرمودند:

ایراد ضرب و اهانت در زندان بوسیله بازجوها - آنهم در اتهام مالی - مطلقا نباید مورد اغماض قرار گیرد، اینها قضاوت اسلامی را بد فهمیده و با عمل خود چهره نظام اسلامی و قضاوت اسلامی را زشت نموده اند و باید مجازاتی عبرت انگیز شوند. استفاده از محکوم قضایی در نقش بازجو هم از آن اشتباهات بزرگ است. حاصل آن که باید قاضی دلسوزی به این امور رسیدگی کند.

نکته ی مهم آن است که دادگاه به اهمیت سلول انفرادی توجه کند. هر روز بازداشت در چنین سلولی حداقل به قدر ده روز بازداشت باید محسوب گردد. قاضی ای که به خاطر عدم ایضاح در دستور خود، زمینه ی سوء استفاده و سوء فهم زندانبان را فراهم کرده است باید توبیخ شود.

دفتر مقام معظم رهبری

محمدی گلپایگانی

.............................................................................

اخیراً ریاست بازرسی بیت رهبری جناب ناطق نوری، از رهبری استفسار کرده اند که:" آیا نظرتان در مورد احتساب ده برابر ایام بازداشت در سلول انفرادی به قوت خود باقی است؟"  و ایشان می فرمایند: " من به نظر خود باقی هستم و حداقل ده روز محاسبه شود" و ریاست بازرسی بیت رهبری در نامه ای به ریاست قوه قضاییه نظر رهبری را برای وحدت رویه ابلاغ می کنند.

امیدوارم این رای وحدت رویه هر چه زودتر به داد اسیران دربند ما برسد و هر چند اینان شکر نخورده اند، ولی شیرینی آزادی که نصیب سلطان شکر شد، نصیب آزادگان ما هم بشود!

ان شاء الله

1390/7/17   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart