چهارشنبه, 30 خرداد 1397

امروز به ایران باز می گردم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

21 مهر ماه سال گذشته که به دعوت تلفنی پلیس امنیت راهی اوین و بند 209 شدم، روزنامه ایران( ارگان دولت) به دروغ نوشت: " مهدی خزعلی هنگام خروج از کشور بازداشت شد! " و اتهامات دروغینی هم به من نسبت داد، شکایت از روزنامه ایران هنوز بدون رسیدگی مانده است!

اگر آن روز به شکایت رسیدگی می شد، امروز روزنامه ارگان دولت و سایت های به اصطلاح اصولگرا ( نظیر رجا نیوز و بولتن نیوز و...) به دروغپردازی دامن نمی زدند و خروج قانونی مرا، خروج مخفیانه و فرار معرفی نمی کردند!

امروز باز می گردم و پاسخ دروغ گویان را در ایران خواهم داد، امیدوارم دستگاه قضایی این بار پرونده شکایت از این رسانه ها را - که از بیت المال ارتزاق می فرمایند - مسکوت نگذارد، هر چند این بار منتظر دستگاه قضایی نمی شوم و شکایت خویش به پیشگاه ملت تقدیم خواهم کرد!

دیگر جای گله ای باقی نمی ماند! هنوز رسانه های به اصطلاح اصولگرا که به هیچ اصولی پایبند نیستند، گامی برای جبران خطای خویش برنداشته اند.

این چند سطر اتمام حجتی بود تا جای گله ای باقی نماند!

فردا هم عازم کوه هستم تا سلام همه غربت نشینان را به بلندای البرز و از فراز البرز به دلاوران دربند اوین برسانم.

1390/7/13   دبی / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart