دوشنبه, 25 تیر 1397

یادداشت حمید قاسمی در دفتر خاطرات بند 350

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش بخیر، تا سحر پای درد دل هایش نشستم، همه می دانند که بی گناه است - حتی مسئولین قضایی - برادرش در همین بند بود که جان سپرد، نام برادر را که می آورد اشک در چشمانش حلقه می زد، گویی جان کندن او را در پیش چشمان خویش داشت!

اتهامش واهی است، تنها مستند اتهام دو خط ایمیل جعلی است! اما حکم اعدامش را به اجرای احکام فرستاده اند، 555 روز انفرادی و چند سال زندان ظلمی است نابخشودنی، اما او از همه گذشته و همه را عفو کرده است، می گوید: " من همه را می بخشم " امیدوارم بزودی شاهد برائت و آزادی حمید باشیم، من شهادت می دهم که حمید بی گناه است، اصلاً او سیاسی نیست، او کاری به دنیای سیاست ندارد، او سر به کار خویش دارد و بس...

یادداشتی در بند 350 برایم نوشته است، با هم بخوانیم

مهدی خزعلی

13903/13

.........................یادداشت حمید:

تقدیم به دوست عزیز دکتر خزعلی

امیدوارم روزی بیاید که در ایران هیچ زندانی سیاسی نداشته باشیم و هیچ کس بخاطر عقایدش جواب پس ندهد و هیچ بی گناهی در زندان نماند.

حمید قاسمی

20/5/1390

ساعت 2:25 بامداد

افزودن نظر


Joomlart