چهارشنبه, 30 خرداد 1397

خداحافظی با دوستان!

نامه الکترونیک چاپ PDF

به رسم همیشه الوداع!

هر گاه که به دادگاه فراخوانده می شوم، امید بازگشت ندارم، پس با همه دوستان وداع می کنم .

این بار کسانی را تعیین کرده ام تا سایت متوقف نباشد و دوستان عزیزم را بی خبر نگذارند.

اگر برگشتم که می نویسم، اما اگر بازداشت شدم،  نذر می کنم تا به ریشه ها بپردازم!

سرافراز و سبز باشید

دوستدارتان: مهدی

1390/7/4

* امروز به شعبه 26 دادگاه انقلاب می روم

افزودن نظر


Joomlart