شنبه, 30 دی 1396

خداحافظی با دوستان!

نامه الکترونیک چاپ PDF

به رسم همیشه الوداع!

هر گاه که به دادگاه فراخوانده می شوم، امید بازگشت ندارم، پس با همه دوستان وداع می کنم .

این بار کسانی را تعیین کرده ام تا سایت متوقف نباشد و دوستان عزیزم را بی خبر نگذارند.

اگر برگشتم که می نویسم، اما اگر بازداشت شدم،  نذر می کنم تا به ریشه ها بپردازم!

سرافراز و سبز باشید

دوستدارتان: مهدی

1390/7/4

* امروز به شعبه 26 دادگاه انقلاب می روم

افزودن نظر


Joomlart