چهارشنبه, 30 خرداد 1397

رخصت پهلوان

نامه الکترونیک چاپ PDF

تلفن را برداشتم، پشت خط صدایی آشنا بود، جواد ترابی ار اوین تماس گرفته بود، هنوز در قرنطینه بود و منتظر تا به بندش برند!

می گفت: " پهلوان رخصت! می خواهم به حوزه امپراتوری تو وارد شوم! "

می خواستم به او روحیه دهم که دیدم، سرشار از انرژی است، او محکم تر از همیشه ایستاده است، او به جرم دیدن نادیدنی ها در بند است، او به خلوت حضرات سرک کشیده است! باید خدا را شکر کند که چشمانش را از حدقه در نیاورده اند!

جواد جان؛  اندکی صبر، دیر نیست که بار دیگر همان 124 پرونده تحقیق و تفحص مجلس را بازخوانی کنیم و اموال بیت المال را از کابین زنانشان برگردانیم، آنروز مدال مبارزه با مفسدین اقتصادی را بر گردنت خواهیم آویخت.

با نام حق و یاد حق قدم در گود بگذار و چرخی  مردانه زن و آنگاه امپراتوری با شکوه خود را که همان پتوی نیمدار سربازی است بگستران! جای ما را هم خالی کن، خدا قوت دلاور!

1390/7/3   مهدی خزعلی

*** متن تقدیر نامه خانم آجرلو (نماینده کرج) از جواد ترابی، جواد به سه سال زندان محکوم و خانم آجرلو به 4.5 سال محکوم شده است، جواد در زندان است و آجرلو در مجلس!!!!  این هم عدالت در سیستم قضا!  جواد ترابی فقط یک کارشناس بوده است و بس!

افزودن نظر


Joomlart