چهارشنبه, 30 خرداد 1397

گر ما ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

نامه الکترونیک چاپ PDF

محمد جواد ر  را پس از عاشورای 88 بازداشت کردند و سه ماه حبس و انفرادی را تحمل کرد، قاضی مقیسه برایش دو سال حبس تعزیری برید و در تجدید نظر به دوسال حبس  تعلیقی تبدیل شد، یادگاری او در دفتر خاطرات من خواندنی است:

1390/6/31  مهدی خزعلی

...................................این هم یادداشت او:

هو المعز

با احترام به تمامی اسرای جنبش سبز یادی می کنم از استاد عزیزم در زندان " آقای کیوان صمیمی "

سال 1388 نقل شده بود در سایت های خبری که آقای کیوان صمیمی در پاسخ بازجوها برای نوشتن عفو نامه شعر "گر ما ز سر بریده می ترسیدیم،  در محفل عاشقان نمی رقصیدیم" را خوانده بود.

در اندرزگاه"7" که پیش ایشان بودم، این خبر سایت ها را به ایشان دادم که ایشان با کمال خضوع گفت که نه، من همچین حرفی نزدم ولی خیلی شعر قشنگی است.

چند روز بعد که دیدمش گفت:" فلانی فهمیدی شش سال برام بریدن؟

گفتم: بله.

گفت:به خانم ستوده(وکیل ایشان) گفتم به جای من این شعر رو که شما واسم خوندی بزنن که خبر سایت ها هم دروغ از آب در نیاد!

به امید پاسداشت کرامت انسان ها

محمد جواد ر  1390/6/13

افزودن نظر


Joomlart