چهارشنبه, 30 خرداد 1397

یادداشت های یک نویسنده مزدور!

نامه الکترونیک چاپ PDF

خبرنگار مشرق بود، برای رسانه های دیگر جناح حاکم هم کار می کرد، می گفت در کارنامه اش سابقه زندان سیاسی هم دارد! همکاریش با بوقهای انحصارطلب را یک کار حرفه ای و برای نان می دانست!

امروز برایم ایمیلی فرستاده بود که گویای همین مطلب بود، درست و غلطش بماند! این درد امروز ماست، خبر دارم که جوانان اصلاح طلب، برای امرار معاش  ناگزیر شده اند با تشکیلات دولت و مشایی کار کنند! حتی برای ستاد انتخابات جناح دولت کار می کنند

مطلب ارسالی این خبرنگار عزیز:

اختصاصی از خودم: خبرنگاره ازم پرسید خجالت نمی کشید اسم خودتونو می گذارید نویسنده و فقط درباره کتابهایی که بهتون سفارش می دن می نویسید؟

گفتم: ترجیح می دم تو روی شما خجالت بکشم و خواننده ها، تا توی روی صاحب خونه که سر هر برج، می یاد بالا و می گه اجاره ت چی شد.
(از یادداشتهای روزانه نویسنده مزدور)

* لازم به توضیح نیست که امضای نویسنده مزدور را خودش پای مطلبش گذاشته است!

90/6/29  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart