پنجشنبه, 31 خرداد 1397

عماد هم سن انقلاب است، اما دادگاه انقلاب او را به زندان افکنده است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

عماد هم سن انقلاب است، و امروز این فرزند انقلاب را مدعیان انقلاب در بند کرده اند، او زمان طاغوت را درک نکرده، اما دادگاه انقلاب او را به زندان افکنده است!  این دادگاه انقلاب هم مثل نمیر المومنین ماندگار است! به حال نظامی که 33 سال بعد از انقلاب هنوز جوخه های انقلابی و دادگاه های انقلابی دارد و به ثبات نرسیده باید گریست!

عماد در تخت طبقه سوم سمت چپ می خوابید، بالای تخت میز کوچکی  گذاشته بود و انباشتی از کتاب سرگرمی او بود، جوانی مومن، چون کوه استوار و چون اقیانوس آرام بود، در چهره اش خدا را می دیدی، نگاه به او ذکر بود،

مسئول بیت العباس بود، اذان و نماز جماعت و دعا و قرآن را بسیار منظم برگزار می کرد.

نمی دانم او را به چه جرمی آورده بودند، اما یقین داشتم، اگر دعای ما مستجاب نشود، دعای او مستجاب است! یادش بخیر و به امید آزادیش، یادگاری او را با هم می خوانیم:

..........................................................................................................................

هو

در و دیوار به محرومی من می خندند

من به این خوش که به رویم در گلشن باز است

"عبدالرزاق لاهیجی"

 

جناب آقای دکتر خزعلی

حضور در زندان در کنار جنابعالی افتخاری برای من بود، .جسارت و شجاعت شما در افشا و بیان حقیقت ستودنی است.

با آرزوی وارستگی، رهایی و عشق برای جنابعالی

ارادتمند: عماد بهاور

90/5/20

اوین بند350

افزودن نظر


Joomlart