دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

یادگاری ابوالفضل قدیانی در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

حاج آقای قدیانی امام جماعت بند 350 بود، نمازهای باصفایی در بیت العباس برپا می شد، او برای بچه ها روحیه بود، علی رغم بیماری قلبی حاضر نبود به بیمارستان اعزام شود و دوستان به جایش تقاضای اعزام او به بیمارستان را می دادند، در بیمارستان به دیدارش رفتم، همه معتقد بودند که قلب او تحمل کیفر و زندان را ندارد، خانواده اش به دنبال پزشکی قانونی بودند تا گواهی عدم تحمل بگیرند، اما او می  گفت: " باید به زندان برگردم، حضور من در بند موثرتر است، او به روحیه جوانانی می  اندیشید که در بند بودند، همه از او روحیه می گرفتند.

و اما یادگاری او در دفتر خاطرات من:

.......................................................

بسمه تعالی

آقا مهدی عزیز؛

شجاعت شما در اتخاذ مواضع حق طلبانه و عدالت خواهانه باعث امیدواری و دلگرمی و افشای هر چه بیشتر ماهیت استبداددینی است، این گونه مبارزات قطعاً در آگاهی بخشی و گسترش جنبش سبز و در نهایت در برپایی جامعه ای آزاد و عاری از هر گونه استبداد بسیار موثر خواهد بود،

امیدوارم که شاهد برپایی چنین جامعه ای باشی، از خدای سبحان برایت توفیق روز افزون مسئلت دارم.

ابوالفضل قدیانی

زندان اوین - بند 350

90/5/19

افزودن نظر


Joomlart