پنجشنبه, 03 خرداد 1397

یادداشت فؤاد شمس در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

به مهدی خزعلی!

در برابر تندر می ایستند

خانه را روشن می کنند

و می میرند!  (الف. بامداد)

امیدوارم جدی تر و استوارتر از همیشه در این راه گام برداریم، تا چون آنانی که در برابر " تندر" استبداد ایستادند و جان در این راه گذاردند، باشیم.

فواد شمس

بند 350 اوین

افزودن نظر


Joomlart