يكشنبه, 06 خرداد 1397

یادگاری بچه های اتاق 9 بند 350 !

نامه الکترونیک چاپ PDF

تقدیم به برادر ارجمند جناب دکتر خزعلی عزیز

* آینده از آن آزادیست

* آینده آزادی روشن و امیدوار کننده است

ارادتمند: از طرف اتاق 9 بند 350

عبدالله مومنی

حسن یونسی

میلاد اسدی

حسن اسدی زید آبادی

علی ملیحی

افزودن نظر


Joomlart