يكشنبه, 06 خرداد 1397

یادداشت سعید مافیان در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

باز هم می گویم، اینها بهانه است تا یادی از این عزیزان شود، کسانی که به خاطر ما در بند شدند!

...................................................................................................................................

به نام خدا

با امید آنکه احساس مسئولیت و حس انسان دوستی و نوع دوستی در میان آدمیان شکوفا شود. و از تقصیر و گناهان یکدیگر بگذرند، خداوند هیچ بنده ای را گرفتار بنده دیگر نکند، و هر که گرفتار کرد، گرفتارتر اعمال خود شود!

با آرزوی ایام خوش برای جناب آقای دکتر خزعلی

کوچک شما: سعید مافیان

بند 350 اوین

افزودن نظر


Joomlart