جمعه, 04 خرداد 1397

یادگاری مسعود لواسانی در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

به یاد شب های بیدار سلول انفرادی

به یاد ضجه و ناله های جلسات بازجویی

به یاد صفا و صمیمیت بچه های با صفای بند 350 اوین

و به امید ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک

بند 350

19 مرداد 1390

مسعود لواسانی

افزودن نظر


Joomlart