جمعه, 04 خرداد 1397

یادگاری هم بندی دیگر (علی جمالی)!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یا هو

برای مردی از احرار روزگار"دکتر مهدی خزعلی"

این بار پخته ایم و جوانی نمی کنیم

جایی که گرگ هست شبانی نمی کنیم

ما بی جهت که عینک دودی نمی زنیم

کوریم شکر خدا، چشم چرانی نمی کنیم

گر ابرهه شوید،  ابابیل می شویم

تا کعبه هست، سنگ پرانی نمی کنیم

آزادگی تان را پاس می دارم که می توانستید بر سر سفره چرب و شیرین ولایت جهل و ظلم بنشینید، ولی " حر صفت" به خرابات بی پناهان آمدید. قدمتان سبز، دلتان شاد، و مشی تان پر رهرو باد.

نوزدهم امرداد نود

اسارتگاه سبز زندانیان اوین

بند 350

علی جمالی

افزودن نظر


Joomlart