يكشنبه, 06 خرداد 1397

شاید این جمعه بمیرد... شاید !

نامه الکترونیک چاپ PDF

این پیامک را امروز دریافت کردم، حتماً می دانید، راجع به کیست!

خوب معلوم است، نمیر المومنین خودمان است!

این هم از طنز پردازی مردم طناز ما!

افزودن نظر


Joomlart