پنجشنبه, 27 مهر 1396

یادداشت علیرضا رجایی در دفتر خاطرات من!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این بهانه ای است تا یادی از اسیران آزاده داشته باشم، من که چند صباحی هم نشین سبکباران ساحلها بودم، باید که از این عزیزان تحفه ای به یادگار برایتان بیاورم، این هم یادگاری از او که آرامشش در بند مثال زدنی بود، صبوری را باید از رجایی آموخت.

علیرضا جان؛ با یادداشت سبزت، همیشه بیادت هستم، به امید آزادیت

90/6/8   مهدی خزعلی

.......................................................................

به نام خدا

جناب آقای دکتر خزعلی

حضرتعالی که از بیت حضرات آقایان علما هستید، طبعاً می توانستید از امتیازات این نسبت بهره برید و بجای آن که قریب یک ماه در اعتصاب غذا باشید و در حصر و زندان، در امن و عیش بسر برید، و در جوار سبکباران ساحلها روزگار بگذرانید، به این جهت مسیر شما فداکاریو مجاهدت بیشتری  می طلبد و جنابعالی به چنین مجاهدتی، مبادرت فرمودید، بنده به نوبه خود به عنوان یک شهر، از شما سپاسگزاری می کنم که به ما امیدواری می دهید تا هم چنان از بیوت آقایان - نظیر بیت مجاهد بزرگ حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) چشمداشت آزادگی داشته باشیم.

ارادتمند - علیرضا رجایی

90/5/19

افزودن نظر


Joomlart