پنجشنبه, 27 مهر 1396

روز قدس هم از عقلانیت خبری نبود!

نامه الکترونیک چاپ PDF

نمی دانم جناح حاکم با خود چه می کند؟ او بر شاخ نشسته و بن می  برد! امسال روز قدس از همه سالها خلوت تر بود، یکی از مسئولین می گفت در خیابان انقلاب به دنبال جمعیتی می گشت تا به همراه آنان راهپیمایی کند!

حتی جمع کردن نیروهای بسیج و سپاه به تنهایی می توانست چند برابر این جمعیت را به خیابان آورد، اما این کار هم نشده بود!

لااقل برای حفظ جمعیت سنتی حامیان ولایت باید سخنرانی غیر از احمدی نژاد را برمی گزیدند، با اعلام نام سخنران  موجب شدند که ریزش بیشتر و بیشتر شود! شاید حامیان ولایت تصور می کنند که احمدی نژاد رای دارد و هواداران او می آیند!

ظاهراً حکایت ملا هست و حلیم! حتماً شنیده اید، ملا دم در خانه اش ایستاده بود و به هر کس رد می شد می گفت: " آخر گذر حلیم نذری می دهند!" کمی گذشت و این شایعه باعث شد مردم با دیگ هایشان روانه آخر گذر شوند، ملا با دیدن مردم قابلمه به دست، با خود گفت:"نکند راستی راستی حلیم بدهند و به من نرسد!" خودش هم دیگی برداشت و روانه ته گذر شد!

حال آقایان گمان می کنند او رای و هوادارانی دارد، خیر، من به شما اطمینان می دهم، ته گذر را دیده ام، خبری از حلیم نیست، اگر او را چاره نکنید، در آستانه انتخابات آنچنان بلایی سرتان می آورد که نه راه پس داشته باشید نه راه پیش!

باز هم مثل 6 سال گذشته، از ما گفتن و از شما نشنیدن!

90/6/5   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart