يكشنبه, 06 خرداد 1397

فردا برای آخرین دفاع به دادسرا می روم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

فردا صبح برای اخذ آخرین دفاع به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه می روم.

این پروندۀ جدید با شکایت محمود احمدی نژاد بابت مقاله " حراج شورت رئیس جمهور برره! " افتتاح شد و با اعلام جرم دادستانی بابت مقاله " مهدوی کنی به روایت آیت الله طالقانی" و شکایت وزارت اطلاعات تحت عنوان اهانت به وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی در جملات " دستگاه قضا به کجا می رود" و " باید گریست به حال قوه قضائیه ای که کارگزار این و آن شده است" و " ذکر تعبیری از آیت الله امجد علیه نیروهای اطلاعاتی کشور با عنوان " نرود میخ آهنین در سنگ" و تعبیر شهید برای زنده یاد هاله سحابی منجر به شدت عمل و بازداشت غیر قانونی من شد.

فردا به همه اتهامات واهی و غیر حقوقی خویش پاسخ داده و متن آخرین دفاعم را نیز به پیشگاه ملت بزرگ ایران تقدیم خواهم کرد، امیدوارم بازپرس محترم، فارغ از فشارهای سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و مامورین امنیتی، با حفظ استقلال قضایی، قرار منع تعقیب صادر نماید.

چهار وکیل مقالات موضوع اتهام مرا بررسی کرده اند و هر کدام جداگانه رای بر عدم اهانت و غیرمجرمانه بودن داده اند، امروز صدور قرارمنع تعقیب برای دستگاه قضا آبروست و هر گونه کیفرخواستی موجب بی آبرویی قضا و افزایش بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی خواهد شد، چون من مفاد تفهیم اتهام و متن دفاعیه خود را تقدیم محکمه ملت می نمایم، بدیهی است که جامعه حقوقدانان به قضاوت خواهند نشست، آخرین دفاع من محاکمه دستگاه قضا خواهد بود ، ببینیم از این محاکمه سرافراز بیرون می آیند؟

31/5/90   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart