دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

رمضان آتی با ربنای شجریان افطار می کنیم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دلم برای آوای  ملکوتی ربنای شجریان تنگ است، در آستانه لحظات ملکوتی اذان از تمام شهر صدای ربنا به گوش می رسید، ربنای شجریان میراث فرهنگی ماست، این صدای داودی تکرار نشدنی است، من یقین دارم که رمضان آینده را با ربنای شجریان افطار خواهیم کرد!

90/6/2   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart