دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

روی تی شرت ابوالفضل برای حسین یادگاری نوشتم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

آن روز حسین رونقی( بابک خرمدین) و ابوالفضل عابدینی در کتابخانه بند 350 بودند، قدری گپ زدیم، در دفتر خاطرات حسین برایش یادگاری نوشتم، بعد تی شرتی داد و با قلم سبز بر روی آن نوشتم: " حسین جان؛ بنده غیر نباش که خدای تو را آزاد آفرید" کمی بعد ابوالفضل با تی  شرت آمد و گفت : " این تی شرت من بود! به حسین دادم تا شما برای من بنویسید!"  گفتم : " حسین چیزی نگفت! شرمنده ام" قرار شد یکبار دیگر با نام ابوالفضل بنویسم.

یادش بخیر؛ چقدر با صفا بودند، با 15 سال و 11 سال حبس، خم به ابرو نمی آوردند و چون کوه استوار بودند.

90/5/29   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart