پنجشنبه, 27 مهر 1396

تنها کارتکس خندان اوین !

نامه الکترونیک چاپ PDF

سازمان زندان ها در بدو ورود برای زندانی کارتکسی درست می کند که تمام اطلاعات متهم با اثر انگشت و تصویر او در سیستم ذخیره می شود، هر بار که متهم را به بیمارستان یا دادسرا و دادگاه اعزام می کنند، با اخذ اثر انگشت او، پرینتی از کارتکس گرفته و تحویل ماموران می دهند، افسری که مرا به دادسرا می برد، گفت: " این تنها کارت عکس خندانی است که من دیده ام! "

به او گفتم: " تو هم لبخند بزن جوان، می دانی لبخند تو به یک زندانی ذخیره آخرت توست، باور کن ثواب لبخند به زندانیِ در بند از نماز شب بیشتر است ! "

90/5/25   مهدی خزعلی

*** دسترسی به عکس پرونده اوین ندارم، برای امتثال امر دوستان، عکس سومین روز پس از آزادی را تقدیم حضور می نمایم.

افزودن نظر


Joomlart