يكشنبه, 03 تیر 1397

دیدار با فرزند اسوه عدالت و تقوی

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب فرزند برومند شهید آیت الله قدوسی (رحمة الله علیه) به همراه فرزندانش به دیدارم آمدند، آیت الله قدوسی از شخصیت های بی نظیر انقلاب بود، بسیار دقیق، منظم ، منضبط و جدی بود، دینمداری و تقوای او زبانزد خاص و عام و اسوه عدالت بود، ژرف اندیش و واقع نگر، مدیر و مدبر بود، جو در او تاثیر نداشت و فقط به تکلیف می اندیشید.

در آن حال و هوای آغاز  انقلاب که خلخالی ها جز به اعدام و مصادره نمی اندیشیدند، یگانه فریادی که در برابر افراط و بی عدالتی بلند بود، فریاد قدوسی بود که بر این تندروی ها می خروشید، تا جایی که کیهانی ها او را متهم می کردند!

تنها یاور و همفکر او در دستگاه قضا شهید مظلوم بهشتی بود، گاهی فکر می کنم، چقدر هدفمند و دقیق گلهای باغ انقلاب را چیدند. اگر این بزرگان بودند، دستگاه قضای ما چنین نبود!

محمد حسین قدوسی - فرزند فاضل و اندیشمند آن شهید- نیز آزاداندیشی و ژرف نگری را از پدر به ارث برده است، اگر توفیق رفیق شود تا سالگرد شهادتش - 14 شهریور - شما را با اندیشه والای این پدر و پسر آشنا خواهم کرد، تا بدانیم انحراف از اهداف انقلاب از کجا آغاز شد و چراغ راه آینده سازیم، نکند راه رفته را تکرار کنیم!

90/4/25   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart