جمعه, 04 خرداد 1397

دیدار با آیت الله محقق داماد

نامه الکترونیک چاپ PDF

افطار مهمان آیت الله سید مصطفی محقق داماد بودم، ضیافتی ساده و بی ریا، اما پر بار و با صفا، او از معدود روحانیونی است که واسطه سنت و تجدد است، حلقه اتصال حوزه و دانشگاه و مایه امید جوانان به روشنفکری دینی است، بحث های زیبایی در حوزه حکومت دینی و حجاب شد، اساتید دانشگاه هم بودند و بحث ها برای همه جذاب بود، روحانی فاضل و جوانی در جمع بود که برایش این سخنان قابل هضم نبود، آنجا که می فرمودند که پیامبر و امیر المومنین بر کسی بخاطر حجاب حد جاری نکردند!  مجلس انسی با صفا بود و اساتید حقوق دانشگاه از علل دین گریزی جوانان سئوال می کردند و به دنبال راه چاره می گشتند!

اما همه راه ها به قم - ببخشید به روم - ختم می شد!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

راستی خاطره ای عجیب و وحشتناک از دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی در کمیته ها به یاد ایشان آوردم - که مو بر تن انسان راست می کند- .... بگذریم، شاید روزی این خاطره را نوشتم، این هم برگی است از کتاب "نیمه پنهان پدر خوانده"، اما با رعایت همه اصول حقوقی و ادب می نگارم، در  این تراژدی از طنز هم پرهیز خواهم کرد تا بهانه ای به دست کسی نداده باشم! پرونده بسته ای را باز کرده و به جد خواستار تحقیق و تفحص خواهم شد! این آغاز اصلاح در انقلاب عزیز ماست، می خواهم به آسیب شناسی انقلاب بپردازم، امیدوارم با این ادبیات  فاخر  خواب معظم له (مد ظله العالی علی رئوس الهشت و الهفت) آشفته نشده و مرا به انفرادی نفرستند!

90/5/24   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart