چهارشنبه, 27 تیر 1397

امشب به دستبوسی پدر رفتم

نامه الکترونیک چاپ PDF

با تشکر از همه دوستان و عزیزان که این 27 روز با اظهار محبت مرا شرمنده کردند، از کم کاری در نوشتن خاطرات نبرد 27 روزه در بند 240 و 209 و 350 عذر می خواهم، دیدارها و مصاحبه ها فرصت نوشتن را از من گرفته است، اما خاطراتی بس شیرین از این ایام خوش خواهم نوشت.

امشب هنگام افطار به دستبوسی پدر رفتم، می فرمودند هر شب در نماز شب برایت دعا می کنم، من نیز در همه نمازها دعاگوی پدر هستم، برایم جالب بود که تقریباً هر دو یک دعا می کردیم و از خدای منان یک چیز مسئلت داشتیم! امیدوارم که دعای پدر و پسر در حق هم را اجابت شود.

90/5/23   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart