شنبه, 01 ارديبهشت 1397

ما در ایران کمی تلخ جواب می دادیم که تابع سیاست رهبری بودیم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

روزنامه ایران - ارگان دولت - به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته است: « آمریکایی ها علی رغم آن حالت تهاجمی دوران جنگ، حرف هایی می زدند که نشان از تغییر مواضع آنهاو نرم شدن سیاست های خشن شان داشت، ما در ایران کمی تلخ جواب می دادیم که تابع سیاست رهبری بودیم، اما شاید اگر با آمریکا هم مثل اروپا رفتار می کردیم، مشکلات کمتری برای ما پیش می آمد. (ایران90/4/22)

نمی دانم هدف از این نوشته در روزنامه ایران - ارگان دولت - چیست؟ شاید می خواهدد بگوید تلخی و تندی برخورد دولت نهم و دهم هم به همین دلیل است و توپ را در زمین رهبری بیاندازد!

افزودن نظر


Joomlart