سه شنبه, 25 مهر 1396

دیروز از وزارت فخیمه اطلاعات تماس گرفتند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز از وزارت فخیمه اطلاعات تماس گرفتند، نمایشگرِ تلفن، سه صفر را نمایش می داد، 007 سابق به 000 ارتقا یافته است! آقایی که خود را مجیدی معرفی می کرد، گفت: " بیایید وسائل خود را بگیرید!

خدا را شکر گفتیم که پس از دو سال و اندی، اراده ملوکانه به پس دادن لوازم شخصی ما تعلق گرفته است، شب 13 رجب دو سال پیش - زمانی که من در انفرادی بودم - آقایان به خانه ما یورش آورده و از ساعت 5 بعد از ظهر تا 1 نیمه شب، خانه را پشت و رو کردند، همسر و فرزندانم تنها در برابر هفت قلچماق، هشت ساعت تحمل کردند، از آن روز دو سال و یک ماه می گذرد، بارها و بارها پیگیر ووسائل شده ایم، اما پاسخی قانع کننده نیافتیم، دو نوبت هم وسائل دیگران را اشتباهاً به ما دادند، که مرجوع کردیم!

بگذریم، "جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است!" و یا "ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است!"  از سویی باب توبه باز  است و شاید جناب مجیدی توبه فرموده اند!   خوشحال شده و با همه شماره هایی که مامورین وزارت در این دو سال به ما داده بودند و هر از چندگاهی هم عوض می شد، تماس گرفتیم! کسی پاسخگو نیست! کسی خبر ندارد! سه صفر را هم که نمی توان گرفت!  اصلاً مجیدی را نمی شناسند! این اولین باری نیست که نام مستعاری می دهند و وقتی تماس می گیریم، کسی به آن نام را نمی شناسند!

آقایان امنیتی بروند از سیا و موساد یاد بگیرند، لااقل اگر اسم مستعاری می دهید، به اداره بسپارید که از بیخ منکر نشوند!

برادران سربازان گمنام امام زمان( روحی له الفداء)؛ محبت فرمایید، مجدداً تماس بگیرید و نشانی محلی که باید لوازم را تحویل بگیریم را بدهید، یا لااقل شماره تلفنی مرحمت فرمایید که پاسخگو باشد.

پیشاپیش از این که پس  از دوسال و اندی وسایل ما را عودت می فرمایید، سپاسگزاریم!

90/4/21  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart