يكشنبه, 06 خرداد 1397

این هم نتیجه پرونده کوی دانشگاه!

نامه الکترونیک چاپ PDF

احکام عادلانه...!

دوازده سال گذشت.

آن که شاکیِ روزنامه سلام بود شد رئیس دولت !

آن که دستور حمله به کوی را صادر کرد شد معاون قوه قضائیه.

آن که فرماندهی حمله به کوی را بر عهده داشت شد رئیس سازمان بسیج.

آن که جلسه محفل نشینان را اداره می کرد شد نماینده مجلس.

آن که دولت وقت را تهدید کرد که دانشجویان را از خیابان جمع خواهد کرد شد شهردار تهران.

آن که شب را میان دانشجویان خوابید شد فتنه گر!

آن که شهید شد .....

افزودن نظر


Joomlart