چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آزردگی مادرم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

بعضی از به اصطلاح حامیان ولایت و حامیان دولت، برای حمله به حقیر با ادبیات حاج منصور ارضی که دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس وقت مجلس خبرگان رهبری را "فاحشه" خوانده بود و یا حاج سعید حدادیان که قصد بریدن آلت احمدی نژاد (مشایی) را کرده بود! نا خواسته به مادر بزرگوارم که فرزند میرزای کلباسی (آن عارف واصل و زاهد بی نظیر) می باشد اهانت کردند!  حامیان ولایت نوشته بودند:

پسر کو ندارد نشان از پدر        بزن گردن مادرش با تبر

سخن من با کسانی که اینگونه می نویسند، این است که عفت کلام را رعایت فرمایید و حتی به دشمن ناسزا نگویید، رهبری از داشتن چنین حامیانی سرافکنده است، من متاسفم که به اسم حمایت از رهبر و یا دولت، اراذل و اوباش جولان می دهند، البته مسئولیت همه این ناسزاها با رهبری و دولت است که جلوی این اراذل را نمی گیرد و حتی پس از اسائه ادب در بیت رهبری روضه می خوانند!

سخن من با مادر این است که شما که به بیت رفت و آمد و با خانواده رهبری حشر و نشر دارید، تذکر دهید.

مادر جان؛ آن روز که بر فراز منبر امام حسین (علیه السلام) گفتند"فاحشه هاشمی" آنروز که در حرم عبدالعظیم حسنی سردار سپاه دنبال او افتاد و او را " جنده" خطاب کرد، آنروز که در مجلس عزای حسین (علیه السلام) آقازاده هتاک مهدوی کنی به فرزندتان  ناسزا گفت و حامی اش نیز ناسزای ناموسی گفت، کجا بودید؟ آن روز هم حامی مهدوی کنی به شما ناسزا گفت، اما پدر به دلجویی مهدوی کنی رفتند، حال که در قالب شعر به مادر من، دخت میرزای کلباسی و همسر آیت الله خزعلی ناسزا می گویند، خواب ندارید و می خواهید سکته کنید! باید می دانستید که میدان دادن به شعبان بی مخ ها برای حکومت به همین جا ختم می شود! آن روز از ناسزای به دختر هاشمی خرسند می شدید، چون او را مخالف رهبری می دانستید! امروز حامیان جاهل رهبری و دولت  به من ناسزا می گویند! و از گوشه این ناسزا که به شما اصابت کرده ناراحتید!

اما درد ما این است که به نام دین، دارند شعبان بی مخ ها و اسمال تیغ زن ها را بر مردم مسلط می کنند! مادر جان؛ من از اسائه ادب حامی ولایت و دولت عذر می خواهم، اما شما که دستتان می رسد، به رهبری بفرمایید، این حامیان جاهل را از خود براند!

1390/4/19   مهدی خزعلی

*** باز انتشار پس از سه سال ***

افزودن نظر


Joomlart