جمعه, 04 خرداد 1397

صدای پای طالبان مي‌آيد!

نامه الکترونیک چاپ PDF

صدای پای طالبان مي‌آيد!

افراطيون راست و اقتدار گرايان که خود را نماينده خدا می‌دانند! و مردم را به هيچ می‌انگارند، با استفاده ابزاری از اعتقادات پاک مذهبی مردم و رهبری سازماندهی شده ارکان قدرت به هر طريق به مرحله دوم راه يافتند!

از روز شنبه، موج نگرانی در چشم هر ايرانی ديده می‌شد، هر ايرانی آزاده سوای از هر گرايش فکری نگران آزادی بود. اتحاد و يکپارچگی ملت در حمايت از هاشمی، انسان را بياد روزهای انقلاب می‌اندازد. آن روزها همه مردم با تمامی سلايق فرياد مي‌زدند : « يا مرگ يا خميني» و امروز ملت ايران مبارزه‌ای را آغاز کرده است، روز جمعه سوم تيرماه يا « مرگ آزادی» است و يا « جشن آزادی»، انتخاب با شماست.

بر ملت است که بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسی، برای آزادی به پای صندوقهای رای بيايند و هاشمی را ياری دهند.

اميدوارم شنبه چون شب راهيابی به جام جهانی، « جشن آزادی» در سراسر ايران برگزار شود.

زنده باد آزادی

دکتر مهدي خزعلی

1384/3/30

يادداشتي در آستانه مرحله دوم انتخابات دوره نهم رياست جمهوري

***  برگی از سایت هک شده قبل  ***

افزودن نظر


Joomlart