جمعه, 04 خرداد 1397

کارنامه 32 ساله انقلاب!

نامه الکترونیک چاپ PDF

2  سال بازرگان و بنی صدر ( عوامل آمریکا و اسرائیل! )

8  سال دوران میرحسین موسوی ( از سران فتنه )

8  سال دوران هاشمی رفسنجانی ( ریشه فتنه )

8 سال دوران سید محمدخاتمی ( از سران فتنه)

6  سال دوران  احمدی نژاد ( جریان انحرافی )

..............................................................

32 سال گذشته را عوامل بیگانه و فتنه گر و منحرف حکومت کرده اند! خدا بقیه اش را به خیر بگذراند!

شوخی بود، جدی نگیرید!

1390/4/18  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart