جمعه, 04 خرداد 1397

گفتگو با بهترین سید دنیا!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چندي پيش کيهان تصويری از رهبری چاپ و درکنار آن تيتر زده بود: «گفتگو با بهترين سيد دنيا» و باز در يکي از ادارات پوستری از رهبری نصب شده بود که در ذيل آن به خط خوش نوشته بودند: « خوشتر از نقش تو در عالم تصوير نبود»!

با خود انديشيدم که مقام رهبری قطعاً با اين تملق گويي ها مخالف است و مرادش خميني کبير خود را مست جرعه ای از چشمه ناب اهل بيت (علیهم السلام) مي داند، و گرفتار خال لب دوست است آنجا که مي فرمايد: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم» و نزديکان امام مراد حضرتش را تصوير جواني پيامبر اسلام (ص) مي دانند.

اين چاپلوسان و متملقان گويا « سيد کونين» را نمي­شناسند. و بعد از او اميرمؤمنان علي (ع) و دوسيد و آقای جوانان بهشت (سيدی شباب اهل الجنة) را از ياد برده اند، اينان يوسف زهرا را نمي شناسند، و حديث نبوی که فرمود: « ان املح من يوسف» را نخوانده اند.

اگرسيدی در دنياست طفيل وجود خاتم الانبياست، و نقشي خوشتر از يوسف زهرا (عج) چه کسي مي تواند تصور کند.

مقام رهبري حاضر است جانش را فدای يک لحظه ديدار يوسف زهرا « روحي له الفداء» کند، خدا زيارت و شهادت در رکابش را نصيب فرمايد.

اللهم اجعلني من المستشهدين من بين يديه

دکتر مهدي خزعلي

7/11/84

افزودن نظر


Joomlart