يكشنبه, 03 تیر 1397

آقایان سی سال است تلاش می کنند تا فاسدی بیابند و سر کار بگذارند ! .

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای ذوالنور از نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه می گوید: « رای به احمدی نژاد، انتخاب بین افسد و فاسد بود»!

اگر ما بگوییم، حرجی نیست، ما ناچاریم از بین آنچه آقای جنتی برمی گزیند، انتخاب کنیم، خوب فاسد را بر افسد ترجیح می دهیم، اما شما چرا؟! شما که از میان چند هزار کاندیدا 4 نفر را انتخاب می کنید، چرا همه را فاسد و افسد انتخاب کرده اید؟

می دانید، شما رسماً احمدی نژاد را فاسد خوانده اید و رهبری را متهم کرده اید که 130 بار از فردی فاسد حمایت کرده است، شما می خواهید بگویید که دیدگاههای فردی فاسد به رهبری نزدیکتر بوده است!؟ فراموش نکنید که این اظهارات رهبری بعد از انتخابات بوده است و  رهبری نظر این فاسد - به تعبیر شما - را به نظر خودش نزدیکتر دانسته است!

پس این شورای نگهبان که قیم همه است و نظارت استصوابی دارد، چه غلطی می کند که هر که را تایید کرد یا از سران فتنه بود و یا انحرافی و فاسد و یا مردم بی ناموسش خواندند! چه تضمینی در این نظارت هست، چهار کاندیدا را تایید کردید که نماینده ولی فقیه انتخاب فاسد از بین آنها بنماید و افسد را رد کند؟

این شورای نگهبانی که فقط فاسد و افسد و ... را تایید می کند، به کار ما نمی آید، باید چاره ای کرد، باید سراغ شش تا آدم حسابی رفت که فرق تره را از پیازچه بشناسند، این آقایان هم بازنشست شوند و آخر عمری به امور درمانی خویش مشغول باشند!

بگذارید بعد از این بین صالح و اصلح انتخاب کنیم، بس است رفتن سر سبد جنتی و هرچه فاسد و افسد است - می بخشید به زعم ذوالنورها - را درآوردن!  از این به بعد از میان مردم به دنبال اصلح می گردیم و از میان گلها زیباترین را برمی گزینیم.

آقایان 30 سال است که به دنبال فاسد می گردند، هر بار که گفتیم چرا فلانی؟ چرا بهمانی؟ گفتند :" ما دفع افسد به فاسد کردیم" این جمله را در این سی سال به عدد موهای سرم شنیده ام، بر من مسلم شده است که  آقایان سی سال است تلاش می کنند تا فاسدی بیابند و  سر کار بگذارند ! ..... و دفع افسد کنند!

90/4/7   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart