دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

یک درصد رای به مدیریت جهانی ایران!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ایران برای دبیرکلی فائو نامزد می شود و از میان 180 رای فقط دو رای می آورد، که یک رای که مال خودمان است و لابد آن یکی را هم با یکسال نفت مجانی خریده ایم! این که رای نیاوردیم جای خود، اینکه نتوانستیم موقعیت خود را بسنجیم و این آبروریزی را ببار آوردیم، نشان از توهم رجال سیاسی ما دارد! تا کی می خواهید با آبروی ملتی بزرگ - که وارث بزرگترین تمدن بشری است - بازی کنید!

 

لابد فکر می کردند که باز هاله نور می آید و آقایان مسحور شده و پلک نمی زنند و از 180 نفر 24 میلیون رای به اینها می دهند! البته اشکال در انتخابات هم هست، اگر جنتی رئیس انتخابات بود این جوری نمی شد!  کافی بود نماینده برزیل و اسپانیا و اتریش و اندونزی و عراق - که التزام عملی هم ندارند - را رد صلاحیت نماید!

آقایان - بدون تعارف و رودربایستی - وزن شما در دنیا همین است، در داخل هم وضعی بدتر از این دارید! به آسمان روید و به زمین آیید، همین است! با ادعای آسمانی شدن و هاله نور و رمل و اسطرلاب هم راه به جایی نمی برید!

اگر اداره مستراح مسجد شاه را هم به شما بسپارند و قطعاً موجبات نارضایتی مؤمنین و نمازگزاران را فراهم می نمایید و بول و غائط و اخراج ریح را سهمیه بندی خواهید کرد و پشت در مستراح مفتش و فالگوش می گذارید که کسی بیش از سهمیه کاری نکند!  آنقدر تنگ می گیرید که اگر کسی تنگش گرفت، عقده دل بر سرتان خالی کند!

من که دزد هم دست شما نمی دهم تا به کلانتری ببرید!

90/4/6   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart