پنجشنبه, 31 خرداد 1397

گاندی پرچمدار اعتصاب غذا

نامه الکترونیک چاپ PDF

مهاتما گاندی در نامه به یکی از هوادارانش نوشت: "در شرایط مخصوص، پرهیز از خوردن غذا سلاحی است که خدا به ما داده تا در هنگام بی پناهی محض، به کار گیریم."

مهاتما گاندی، در طول زندگی خود در دهه های ۱۹۲۰، ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ هفده بار دست به اعتصاب غذا زد. اغلب این اعتصاب ها اعتراض به قوانین بریتانیا و اعتصابش در سال ۱۹۴۸ اعتراض به خشونت ها میان هندویان و مسلمانان و با هدف متوقف کردن خشونت های مذهبی داخلی بود. او اعلام کرد تا توقف خشونت ها چیزی نخواهد خورد و موفق هم شد؛ او سرانجام وقتی اعتصاب غذای خود را شکست که شورشیان با چشم های اشکبار، کاردهای خود را پیش پای او به زمین گذاشتند.

* بیایید به احترام کسانی که برای آرمان های بلندمان جان خویش در کف کرفته اند، روزه بداریم. بیایید روزه داری خویش را فریاد کنیم، افراد سرشناس و مشهور، روحانیون، دانشگاهیان، هنرمندان و ورزشکاران به جمع روزه داران بپیوندند، بجای درخواست تسلیم از دلاوران، بیایید با روزه سیاسی آنها را همراهی کنیم.

90/4/5   مهدی خزعلی

..................................................................................باز انتشار

یادش به خیر، آن روزها...

افزودن نظر


Joomlart