پنجشنبه, 27 مهر 1396

گودزیلا متولد شده است و خیلی سریع رشد می کند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

خیلی ها می پرسند: " این گودزیلا چه شد؟" مگر قرار نبود نیمه دوم خرداد متولد شود؟ مگر قرار نبود رشدی چون لوبیای سحر آمیز داشته باشد؟ مگر قرار نبود چون گودزیلا سیری ناپذبر باشد و همه منابع را ببلعد؟  بله دوستان؛ گودزیلا متولد شده است و خیلی سریع رشد می کند، امسال با سال های قبل فرق دارد، می بینید که آقایان دست و پای خود را گم کرده اند!

دوستان؛ این پیشگویی نبود، از جن گیر و رمال هم نپرسیده بودم، این یک پیش بینی و تحلیل سیاسی- اقتصادی - اجتماعی بود، شما هم با کنار هم قرار دادن داده ها به همان تحلیل می رسید، کار شاقی نیست، دولتی خودسر و متوهم، امور کشور را در دست دارد که تابع قانون نیست و تصمیمات او بحث انگیز و مخاطره آمیز است، به ضرس قاطع می گویم: " در تصمیمات او اثری از تدبیر نمی بینم"  همه منابع ما را از بین برده و از سویی در روابط خارجی بحرانی ترین دوران را می گذرانیم، ما در جزیره ای بسر می بریم، اثر تحریم ها در سال نود کمر ما را می شکند!

از سویی دیگر، حذف یارانه ها و توزیع صدقه بین مردم، چون دو تیغه قیچی موجب تورم و متعاقب آن رکود خواهد شد، همه می دانیم، آثار کوتاه مدت یک سیاست غلط اقتصادی شش ماه بعد بروز می کند! پس ما از نیمه دوم خرداد منتظر شروع آثار زیانبار حذف یارانه ها خواهیم بود!

این آثار عبارت است از:

1 - توزیع فقر عمومی

2- پیوستن طبقه متوسط و ضعیف به منتقدان و معترضان! ( اما نه با شعار آزادی، اینها با شعار " نان" قیام خواهند کرد، و نمی توان انگ سیاسی به آنها زد!"

3- تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها ( که شما سرعت رشد بیکاری را از این تاریخ روزانه حس خواهید کرد)

4 - اعتراض کارگران بیکار( فریاد کارگران معترض شروع شده و به سرعت فراگیر می شود)

5 - اعتصاب و تحصن ( نمونه آنرا در چند جا دیده اید و از این به بعد رشد خواهد کرد)

6 - ناامنی و افزایش جرم و جنایت و دزدی ( افزایش جرم و جنایت و نا امنی را همه دیده اید، کار به جایی می رسد که برای اخذ وجه مختصری از عابر بانک، باید با محافظ بروید)

7 - در این وانفسای مصیبت بار، جنگ مسئولین بالا می گیرد، همه می خواهند خطا ها را به گردن هم بیاندازند، موج افشاگری ها شروع شده و ادامه می یابد)

8- از سوی دیگر، چون دزدان بر سر منابع و مناصب غصبی به ستیز بر می خیزند، چرا که از دست دادن مناصب موجب افشاء و آبرو ریزی است، تا لنگ منصب را به همراه داری مکشوف العوره نخواهی شد، پس جدال بر سر حفظ مناصب و تصاحب کرسی های بیشتری در مجلس آتی، نبرد مرگ و زندگی است، یقین داشته باشید که هیچکدام کوتاه نخواهند آمد!

9- خوب به اینها دیپلماسی فلج ما را هم اضافه کنید که تمام دنیا را در برابر ما قرار داده است و هر روز برگی نو علیه ما رو می کنند. و ما هم هر روز دسته گلی نو به آب می دهیم تا جایی که عراق و افغان و سوریه و لبنان را هم از دست داده ایم، در واقع با از دست دادن این سر پل های باجگیری، دیگر محلی از اعراب در مذاکرات هم برای ما نمی ماند! دیگر چیزی نداریم که با آن سر میز مذاکره بنشینیم، خصیتین ما هم به کار آنان نمی آید!

10- از سوی دیگر در کنار این همه مسائل بغرنج و لاینحل جناح حاکم، بحران مشروعیت و مقبولیت جدی است و نیمه دوم خرداد سالگرد روزهای 22 و 25 و 30خرداد است، این روزهایی است که جمعیت میلیونی مشروعیت و مقبولیت دولت را زیر سئوال برده اند، بدیهی است که کوچکترین حادثه ای مهر تایید بر عدم مقبولیت جناح حاکم خواهد بود و این سیر از خرداد شتاب خواهد گرفت.

* من فکر می کنم، شهادت هاله سحابی و هدی صابر و فضای امنیتی در تشییع حجازی و سحابی و روز22 خرداد از یک سو و افزایش سرسام آور قیمت ها در نیمه دوم خرداد و بحران های مالی عمیق کع غیر قابل انکار و کتمان شده است، و دعوای جناح حاکم سر لحاف ملا و فرار از مسئولیت در قبال خرابی ها، نشانه هایی از تولد این مولود است، دیگر حنای اینان برای مردم رنگی ندارد و این سیر قهقرایی ادامه دارد. ما از این به بعد باید روزانه شاهد بروز اختلافات و فجایع مدیریتی و نامنی ها باشیم، درست است که جناح غاصب سر جایش خواهد نشست، اما متاسفانه هزینه سنگین ندانم کاری آقایان را ملت می پردازد.

** این مختصر را برای دوستانی نوشتم که این مدت سراغ گودزیلا را از من می گرفتند

افزودن نظر


Joomlart