پنجشنبه, 27 مهر 1396

ملاقات با جن گیر علماء !

نامه الکترونیک چاپ PDF

خیلی تردید داشتم این پست را بنویسم یا نه، با جن گیر جماعت نمی توان طرف شد، فردا شب توی حمام می بینی اجنه سم دار دارند می زنند و می رقصند، یا به قول قدیمی ها شب توی خواب اجنه کافر کانِ نامبارکشان را روی دهانت گذاشته و آن می کنند که نباید یا یکی از اجنه را می فرستند روی دخل مغازه ات بنشیند و یکی هم روی بخت دخترت می نشیند و حتی ممکن است قوزی روی قوزت بگذارند و هزار شامورتی بازی دیگر که در این مختصر نگنجد!

راستش پدرهر بار که مشهد مشرف می شدند، به دیدار کسی می رفتند که از غیب خبر می داد، همین اواخر گفته بود که هاشمی رئیس خبرگان نمی شود و مهدوی کنی جایش را می گیرد، می گفتند از دو تا سنگ در کلیه راست محافظ آیت الله هم خبر داده و درست از آب درآمده بود. پدر از او خواسته بودند که برای من هم دعایی و کاری بکند! من خیلی دوست دارم این افراد را ببینم، هر کجا باشند، دنبالشان می روم، می خواهم سر از کارشان در  آورم!

وقت گرفته و به منزلش رفتیم، موبایل ها را درراه پله دم در گذاشتیم، اجازه نداد با او عکسی بگیریم، خیلی گرم و صمیمی و شوخ طبع بود، تپل و مپل، با سری کم مو مثلِ خودم، و حدوداً پنجاه و چند ساله، البته ریش و مو را رنگ می کرد و تازه و بشاش و جوان نما بود، کاسب عمده فروش بود، با لهجه غلیظ مشهدی شوخی می کرد، یکی از علمای همراه ما بد جوری به او نگاه می کرد، تا جایی که بارها گفت: " شما بد جوری به من نگاه می  کنی! "  و شیخ پاسخش داد: " دکتر که بیشتر به تو نگاه می کند! " و او گفت: " آقای دکتر عادی و معمولی نگاه می کند و شما یک جوری نگاه می کنی! "

از شیرین کاری هایش زیاد می گفت، از این که چقدر نشانی دزدها را به مالباختگان داده است، از این که اسم مادر افراد را به آنها می گوید! اما مرا دندانپزشک خطاب کرد و از من انکار که هرگز دندانپزشک نبوده ام و او اصرار که کار دندان نکرده­ای؟! حالا که فکر می کنم، می بینم حق با او بوده است، من دندان طمع مسئولین را کنده ام!

می گفت آیت الله جنتی هم پیش او می  رود، وقتی حضرات آیات پیشش می روند، محافظین را در اتاق می کنند و حضرت آیت الله با ایشان در پذیرایی خلوت می نمایند ولی گاهی صدا به آقایان داخل اتاق هم می رسد.

ما خیلی از مسائل سیاسی روز سئوال کردیم، از ما بیشتر نمی دانست و بیشتر نگفت! البته به من توصیه کرد که بیشتر تقیه کنم! ، تنها حرف درستش این بود، که صد البته همه بستگان من بدون جن و رمل و اسطرلاب و جفر، همین را می گویند، خوب جناح حاکم را می شناسند و می دانند به بنی بشری رحم نمی کند!

می گفت چند سالی است که جن ها را مرخص کرده است، چون زیاد به او دروغ می گفته اند، می گفت علوم غریبه 14 شاخه و رشته دارد که او همه را می داند و احضارجن یکی از رشته هاست، می گفت جن ها شب می آیند سر کمد و لباس و جواهرات خانم ها را بر می دارند و می روند تن زن هایشان می کنند و با آن عروسی می گیرند و قبل از صبح سر جایش می گذارند، گاهی فراموش می کنند و جواهرات را کمی جا بجا می گذارند، خانم ها صبح تعجب می کنند که این جواهرات چرا جابجا شده است، به این و آن شک می کنند که نکند سر کمد آنها رفته باشند یا سر صندوقچه جواهراتشان!

حال به من خرده نگیرید که این دکتر تحصیلکرده ما پای چه حرف هایی نشسته است، ظاهراً قبل از من دبیر شورای نگهبان و رئیس انتخابات آتی، سر این کلاس بوده است و مملکت را با همین چیزها اداره می کند.

15/3/90   مشهد مقدس /  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart