دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

هدیه روز پدر در انفرادی

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

دو سال پیش در چنین روزی، مهمان سلول انفرادی 129 بودم، شب قبل ملا محمد طالبان – این اسمی بود که من روی این بازجو گذاشته بودم – به عنوان تنبیه مفاتیح مرا ضبط کرده بود و ایام البیض مفاتیح نداشتم، پس فقط با قرآن مانوس بودم، من هم که دستم از دنیا کوتاه بود، یک ختم قرآن در 15 ساعت برای پدر قرائت کردم و ثوابش را هدیه روز پدر قرار دادم.

یادش بخیر، ایام خوشی بود، خلوتی دلنشین و انسی عجیب با محبوب داشتم ، اما انسان فراموشکار است و چون به ساحل امن می رسد، همه چیز را فراموش می کند.

13 رجب روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام( روز پدر)

26/3/90   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart