يكشنبه, 06 خرداد 1397

هدا صابر هم رفت!

نامه الکترونیک چاپ PDF

نشسته ایم و شهادت ها را شماره می کنیم، غافل از این که نوبت ما هم هست، اگر بترسیم، باید تا آخر عمر  رفتن عزیزانمان را شماره کنیم، این شهادت را به همه آزادگان تسلیت عرض می کنم، من هم شبی چون هدا صابر در انفرادی داشتم، امروز 22 خرداد است، وقت ندارم، اگر عمری بود فردا قصه آنرا می نویسم.

90/3/22   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart