پنجشنبه, 03 خرداد 1397

سخنی با فرزند شهید هاله سحابی!

نامه الکترونیک چاپ PDF

عزیز من این غم مضاعف را به تو و همه مظلومان ایران زمین تسلیت می گویم، اما اگر جای تو بودم، هرگز به دفن مادر رضایت نمی دادم، من تا شهادت می ایستادم و اجازه نمی دادم سند مظلومیت ملت را در خاک کنند، من می ایستادم تا علت مرگ را پزشکان آزاده و بدور از واهمه کشف کنند، می ایستادم تا قاتلان مادر را قصاص کنم، تو گمان کرده ای که ولی دمی؟ ولی دم مظلوم همه ملت است، ولی دم مظلوم بشریت است، تو حق نداری بگذری، این خون من است که در آینده نزدیک چون مادر تو پایمال می شود، تو از جنازه مادر نگذشتی، تو از زنده برادر گذشتی، تو حکم مرگ خواهرت را امضاء کردی، از من آزرده مباش، اگر هر یک از خانواده ها فریاد کنند و به خون خواهی برخیزند و اجازه ندهند تا آثار جرم و جنایت را محو کنند، ریشه جنایت از این کشور کنده خواهد شد، من از تو می خواهم تا دیر نشده رسماً از مراجع قضایی تقاضای نبش قبر و ارجاع امر به کارشناسان منتخب ملت را بنمایی، تعیین کارشناس را به ما بسپار، ما پزشکان آزاده ای داریم که از مرگ و اخراج و ... نمی هراسند.

اگر مراجع قضایی سهل انگاری کردند، باید از مراجع بین المللی استمداد طلبید، من این تقاضا را به عنوان یک پزشک دارم، من با توجه به شرح حال بیمار یقین دارم که هاله را کشته اند و تقاضای مجازات مجرمین را دارم.

90/3/14    مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart