چهارشنبه, 30 خرداد 1397

حکایت بی شعوری !

نامه الکترونیک چاپ PDF

سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر بود، به دعوت رزمندگان، جانبازان و ایثارگران لشگر 25 کربلا، عازم گرگان شدم، از فرودگاه گرگان تا گلوگاه، میزبان که آقای مهندسی بود از خوانندگان سایت من، کتابی را - که از روی سایت پرینت کرده بود - داد تا مطالعه کنم، کتاب اثر دكتر خاوير كرمنت و ترجمه طنز پردار آقای محمود فرجامی بود، به جرات می توان گفت که این کتاب مختصر " تکست بوک بی شعوری" بود، نام کتاب " بی شعوری " بود و بسیار خواندنی، خواندن این کتاب و رفرنس بی شعوری را به همه توصیه می کنم، بهتر است آنرا از سایت خودش دانلود کنید و حق الترجمه آنر را هم بپردازید، درست است که متولیان امور شعور درک این کتاب را ندارند و مجوز انتشار نداده اند،  اما ما باید حقوق اهل قلم را پاس بداریم.

90/3/13  مهدی خزعلی

* کتاب مستطاب بی شعوری

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13021d217ba0231e&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Deb134a9f83%26view%3Datt%26th%3D13021d217ba0231e%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3Dcac000c8b4b34d4f_0.1%26zw&sig=AHIEtbTMdkD_2yMmTNuEq7_iKDNrz13UCw&pli=1

افزودن نظر


Joomlart