يكشنبه, 06 خرداد 1397

طنز آخوندی: می خواهی خر بخری، خوب است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

نقل است، صاحب حاجتی استخاره به نزد عالمی صاحب دل و اهل کرامت برد، شیخ استخاره کرد و گفت: " پسر جان می خواهی خر بخری، استخاره ات خوب است!

مرد پرسید: " از کجا فهمیدید؟ و عالم پاسخ داد: " چون آیه چنین آمد،  " سنشد عضدک باخیک " " به زودی بازویت را به وسیله برادرت قوی خواهیم کرد!"

حال چرا یاد این حکایت افتادم، چون این روزها برادران در پی دعای باطل السحر برای برادر خویشند و این آیه نیز برای دفع ساحران و جادوگران و شیاطین مفید است.

پیامبر ص فرمود: بعد از نماز شب پیش از شروع نماز صبح رو به جانب محل سکونت ان ساحر و یا ظالم بکن و هفت مرتبه

بگو: بسم الله و با لله سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بایاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون.

90/3/15 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart