يكشنبه, 06 خرداد 1397

حامیان جریان انحرافی!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یک سئوال مهم:

چه کسی حامی جریان انحرافی بوده است؟

لطفاً کوتاه و مختصر پاسخ دهید

افزودن نظر


Joomlart