يكشنبه, 06 خرداد 1397

حجازی از دروازه بانی فوتبال تا دروازه بانی آزادی

نامه الکترونیک چاپ PDF

ناصر حجازی سنگر بان بی نظیر ملی ایران، که در سنگر دروازه فوتبال و دروازه آزادی ملت، خوب درخشید، با قامتی ایستاده و گردنی برافراشته با ملت وداع کرد، او چون سرو آزاد، ایستاده مرد و هرگز در برابر دونان قد خم نکرد، یادش گرامی باد

افزودن نظر


Joomlart