يكشنبه, 06 خرداد 1397

سیامک پورزند به دیار باقی شتافت

نامه الکترونیک چاپ PDF

ارتحال سیامک پورزند را به خانواده، دخترانش و اهالی مطبوعات و هنر تسلیت عرض می کنم، نمی دانم،  کسانی که با ممنوع الخروج کردن  اجازه درمان به او ندادند، امشب راحت می خوابند؟  او امشب آزاد  آزاد است، دیگر نمی توانید او را ممنوع الخروج کنید، اما یقین دارم،در سرای باقی منتظر شماست و شما بر این جنایت پاسخی نخواهید داشت، کسانی که او را در این سرا ممنوع الخروج کردند، قطعاً به بهشت برین ممنوع الورودند!

سیامک جان، خوش به حالت، آزاد شدی، ولی ما هنوز ممنوع الخروجیم!

90/2/9   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart